Blogger Widgets

Archiwum Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego - Spis rozdziałów

(linki do szczegółowej zawartości wyróżnione kolorem)
CZĘŚĆ I – MARZENIA I ASPIRACJE (strony: 5-66)
CZĘŚĆ II – M.M. Drozdowski – EUGENIUSZ KWIATKOWSKI. ZARYS BIOGRAMU (strony: 67-98)
CZĘŚĆ III – MINISTER PRZEMYSŁU I HANDLU (strony: 99-176)
CZĘŚĆ IV – 1930-1935. NIE TYLKO DYREKTOR (strony: 177-244)
CZĘŚĆ V – WICEPREMIER I MINISTER SKARBU (strony: 245-346)
CZĘŚĆ VI – DELEGAT RZĄDU (strony: 347-386)
CZĘŚĆ VII – MILCZENIE (strony: 387-430)
CZĘŚĆ VIII – POŻEGNANIA, PRZYPOMNIENIA (strony: 431-450)
CZĘŚĆ IX – PROJEKT UCHWAŁY SEJMU RP NA 90-LECIE POWROTU POLSKI NAD BAŁTYK (strony: 451-455)
Wybór: Marian M. Drozdowski, współpraca: Piotr Dwojacki
470 stron, oprawa twarda, format: 24.5 x 17.0 cm
cena: 43 PLN + koszt wysyłki 6 PLN (dla pojedynczego egzemplarza)

Część I: "Marzenia i aspiracje"

I.1. M.M. Drozdowski - Powrót Polski nad Bałtyk w lutym 1920 r.
I.2. Uroczystość zaślubin Polski z morzem (1920)
I.3. J. Haller - Fragment wspomnień (1920)
I.4. Ks. J.Wrycza - Kazanie wygłoszone podczas uroczystości objęcia morza przez Polskę 10 lutego 1920 r., przez dziekana Frontu Pomorskiego (1920)
I.5. W. Trąmpczyński - Przemówienie marszałka dla uczczenia objęcia wybrzeża Bałtyku przez Polskę (1920)
I.6. A. de Rosset-Fleury - Prezentacja wniosku w sprawie utworzenia sejmowej komisji do spraw morskich (wystąpienie w Sejmie Ustawodawczym; 1920)
I.7. Wniosek rządu w sprawie budowy portu morskiego na lewym brzegu Wisły (1920)
I.8. Wniosek poselski w sprawie utworzenia stacji doświadczalno-naukowej oceanologiczno-rybackiej nad Morzem Bałtyckim (1920)
I.9. Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich (1920)
I.10. S. Żeromski - O potrzebie walki o granice zachodnie i północne (1920)
I.11. I. Paderewski - Telegram do E. Sapiehy o przeforsowaniu przez Anglików na Konferencji Ambasadorów możliwości ukonstytuowania Wolnego Miasta Gdańska przed podpisaniem konwencji polsko-gdańskiej (1920)
I.12. Decyzja Konferencji Ambasadorów w sprawie Wolnego Miasta Gdańska (1920)
I.13. Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem (1920)
I.14. Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o budowie portu w Gdyni (1922)
I.15. Spis polskich statków morskich (prócz rybackich) na dzień 11 listopada 1923 r.
I.16. M. Dąbrowska - Nadmorskie krajobrazy. Wspomnienia z r. 1923
I.17. S. Żeromski - Port w Gdyni (1925)
I.18. A. Świętochowski - Paradoks (1925)
I.19. Rezolucja wiecu zorganizowanego przez Ligę Morską i Rzeczną (1926)
I.20. Z. Kirkor-Kiedroniowa - Wspomnienia o polityce morskiej ministra Józefa Kiedronia

Część III: "Minister Przemysłu i Handlu"

III.1. Program morski Eugeniusza Kwiatkowskiego – wystąpienie w trakcie konferencji prasowej (1926)
III.2. Podniesienie bandery polskiej na okrętach, zakupionych przez rząd polski (1927)
III.3. E. Kwiatkowski - Przemówienie na Plenum Sejmu (fragment, 1927)
III.4. W siódmą rocznicę zaślubin (1927)
III.5. W. Sieroszewski - Willa nad morzem (1928)
III.6. E. Kwiatkowski - Postęp gospodarczy Polski (fragment szkicu, 1928)
III.7. Z pobytu Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w Gdyni (1928)
III.8. Wniosek nagły w sprawie zawarcia umowy z Konsorcjum Francusko-Polskim dla budowy portu w Gdyni (1928)
III.9. A. Kwiatkowska-Puget - Wspomnienie (spotkanie ze studentami Politechniki Warszawskiej - fragment wypowiedzi, 2002)
III.10. Z pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni (1928)
III.11. E. Kwiatkowski - Handel morski w 1928 roku (fragment wykładu w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie; 1928)
III.12. E. Kwiatkowski - Polska na morzu (odczyt w auli Uniwersytetu Poznańskiego na akademii pomorskiej; 1928)
III.13. Wizyta Prezesa Rady Ministrów K.Bartla w Wolnym Mieście Gdańsku (1929)
III.14. E. Kwiatkowski - Powrót Polski nad Bałtyk (1930)
III.15. E. Kwiatkowski - Referat z okazji dziesięciolecia odzyskania dostępu do Bałtyku (na warszawskiej akademii rządowej, 1930)
III.16. Odezwa Komitetu Obchodu 10-lecia odzyskania dostępu do morza (1930)
III.17. E. Kwiatkowski - Przemówienie i wpis E. Kwiatkowskiego do księgi pamiątkowej
podczas podniesienia bandery na „Darze Pomorza" (1930)
III.18. Apel E.Kwiatkowskiego i innych członków Komitetu Honorowego Miesiąca Propagandy Pomorza (1930)
III.19. Pismo członków Magistratu i Rady Miejskiej w Gdyni do E.Kwiatkowskiego w związku z jego ustąpieniem ze stanowiska ministra przemysłu i handlu (1930)

Część IV: "1930-1935. Nie tylko dyrektor"

IV.1. E. Kwiatkowski - Dysproporcje (fragment eseju poświęcony roli polityki morskiej (1931)
IV.2. E. Kwiatkowski - Dysproporcje (fragment eseju nt. Wolne Miasto Gdańsk a Polska) (1931)
IV.3. E. Kwiatkowski - The Baltic Policy of Poland (fragmenty, 1933)
IV.4. E. Kwiatkowski - Dziesięć prawd o Gdyni (1935)
IV.5. E. Kwiatkowski - Polska na morzu 1924-1928 (1935)
IV.6. L. Możdżeński - Polityka morska Polski odrodzonej 1918–1934 (1935)
IV.7. T. Wenda - Dzieje budowy portu gdyńskiego (1935)
IV.8. H. Tetzlaff - Opis rozbudowy portu gdyńskiego 1921-1934 (1935)
IV.9. J. Borowik - Światła i cienie Gdyni (1935)
IV.10. S. Frankowski - Obrona Polski na morzu (1935)
IV.11. Piętnastolecie odzyskania dostępu do morza (1935)
IV.12. Ulotka „Port w Gdańsku” (1935)
IV.13. Ulotka „Port w Gdyni” (1935)
IV.14. Uroczyste otwarcie portu drzewnego w Gdyni (1935)
IV.15. Święto morza (1935)
IV.16. Powrót „Daru Pomorza” do Gdyni (1935)
IV.17. Podniesienie bandery na M/S Piłsudski (1935)

Część V: "Wicepremier i Minister Skarbu"

V.1. G. Orlicz-Dreszer - 10 lutego 1936 r. (1936)
V.2. B. Polkowski - X-lecie miasta Gdyni (1936)
V.3. E. Kwiatkowski - Gdynia symbolem buntu (1936)
V.4. Poświęcenie i podniesienie bandery na statku „Batory” (1936)
V.5. M. Wańkowicz - M/S „Batory” (1936)
V.6. T. Bierowski - Organizacja i cele polskiej marynarki handlowej (1936)
V.7. I. Mościcki - Przemówienie radiowe Prezydenta RP w dniu „Święta Morza” (1936)
V.8. Uroczystości Święta Morza (relacja, 1936)
V.9. Pogrzeb zwłok śp. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera (1936)
V.10. Uroczyste pożegnanie statku szkolnego „Dar Pomorza” (1936)
V.11. E. Kwiatkowski - …Morze pracy i morze zadań (przemówienie na VII Walnym Zjeździe Delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1937)
V.12. A. Potyrała - Przemysł a potrzeby morskie (1937)
V.13. J. Borowik - Antynomie w gospodarce morskiej (1937)
V.14. A. Konopka - Magistrala wodna Śląsk – Bałtyk (1937)
V.15. B. Polkowski - Sylwetka przyszłej Gdyni (1937)
V.16. A. Roman - Praca Polski na morzu (1938)
V.17. T. Dzieszko - Port rybacki w Wielkiej Wsi (1938)
V.18. M. Wańkowicz - Powstanie rybackiej Gdyni (1938)
V.19. E. Kwiatkowski - O śmiały program morski (oświadczenie z okazji Dnia Morza, 1938)
V.20. „Święto Morza” w Gdyni (relacja, 1938)
V.21. K. Sosnkowski - Przemówienie w trakcie uroczystości powitania O.R.P. „Orzeł” (relacja, 1939)
V.22. VIII Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej (1939)
V.23. E. Kwiatkowski - Przemówienie na zebraniu Pomorskiej Rady Gospodarczej (1939)
V.24. C. Gumkowski - Łódź dla polskiej idei morskiej. Zbiórka na ścigacz im. wicepremiera Kwiatkowskiego (1939)
V.25. I. Mościcki - Powróciliśmy na Bałtyk jako państwo, bo ostaliśmy się na nim nieprzerwanie jako naród (1939)
V.26. J. Lewandowski - O przebiegu „Dnia Morza” w Gdyni, z udziałem E. Kwiatkowskiego i w Warszawie (1939)
V.27. T. Ocioszyński - Polityka morska (1939)

Część VI: "Delegat rzadu"

VI.1. Gdańsk, miasto znowu nasze (1945)
VI.2. E. Kwiatkowski - O przyszłość Polski nad morzem (fragment referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Morskiej KRN w Gdańsku, 1945)
VI.3. P. Zaremba - List do Eugeniusza Kwiatkowskiego (1946)
VI.4. E. Kwiatkowski - Wczoraj, dziś i jutro Polski na morzu (fragmenty referatu wygłoszonego na I Zjeździe Związku Gospodarczego Miast Morskich; 1946)
VI.5. E. Kwiatkowski - Gdynia - pomnik życia (szkic przeznaczony dla prasy, 1946)
VI.6. E. Kwiatkowski - Teksty projektów rezolucji na Zjazd Wybrzeża (1947)
VI.7. E. Kwiatkowski - Początki odbudowy gospodarki morskiej (1947)
VI.8. T. Kazimirski - O morskie horyzonty myślowe (1947)
VI.9. M.M. Drozdowski - Eugeniusz Kwiatkowski o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim (wykład w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie, 2005)

Część VII: "Milczenie"

VII.1. Pismo 32 absolwentów byłej Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie do Komisji Rehabilitacyjnej przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1956)
VII.2. List otwarty pracowników Morskiej Centrali Zaopatrzenia, Zarządu Portu, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i jej absolwentów, Polskich Linii Oceanicznych, Morskiej Agencji w Gdyni do ministrów Szkolnictwa Wyższego i Żeglugi Obywatela Prof. Stefana Żółkiewskiego i Obywatela Prof. Stanisława Durskiego (1956)
VII.3. E. Kwiatkowski - List do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział Morski (1957)
VII.4. E. Kwiatkowski - List do redaktora „Techniki i Gospodarki Morskiej" w sprawie polityki morskiej (1957)
VII.5. E. Kwiatkowski - Pismo do Komitetu Organizacyjnego Instytutu Bałtyckiego w związku z restytucją Instytutu (1958)
VII.6. E. Kwiatkowski - W służbie morza i polityki morskiej (1959)
VII.7. E. Kwiatkowski - Akcja odbudowy i zagospodarowania Wybrzeża polskie¬go w latach 1945-1947 (1968)
VII.8. E. Kwiatkowski - U narodzin Polski morskiej (1968)
VII.9. E. Kwiatkowski - List do red. T. Oborskiego na temat znaczenia Gdyni (1970)
VII.10. E. Kwiatkowski - List z gratulacjami z okazji pięćdziesięciolecia powstania Szkoły Morskiej (1971)
VII.11. E. Kwiatkowski - List do Ob. mgr. inż. Jerzego Szopy, ministra żeglugi PRL (1972)
VII.12. E. Kwiatkowski - To, co jest najważniejsze (oświadczenie dla prasy w związku z pięćdziesiątą rocznicą ustawy sejmowej o budowie portu w Gdyni, 1972)
VII.13. E. Kwiatkowski - List do dyrektora Zarządu Portu Gdyńskiego z okazji pięćdziesięciolecia ustawy o budowie portu w Gdyni (1972)
VII.14. E. Kwiatkowski - List do Mariana Marka Drozdowskiego (1972)
VII.15. A. Latra - Gratulacje prezydenta Gdyni dla Eugeniusza Kwiatkowskiego z okazji osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin (1973)
VII.16. P. Dwojacki - Pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego: Eugeniusz Kwiatkowski

Uchwała Sejmu 2002

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 stycznia 2002 r.
w sprawie ustanowienia roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego

W  80.  rocznicę ustawy  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  o budowie Gdyni
i 65. rocznicę uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
pragnąc uczcić zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielkiego Polaka, wybitnego polityka gospodarczego, głównego organizatora realizacji wspomnianych uchwał sejmowych i współorganizatora odbudowy gospodarki morskiej w latach 1945-1948,
uwzględniając inicjatywę Rady Miasta Gdyni, Ligi Morskiej i Rzecznej, miast położonych na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, wielu wyższych uczelni publicznych i prywatnych, towarzystw naukowych, technicznych i stowarzyszeń gospodarczych
ogłasza rok 2002
rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Niech postać i dokonania Eugeniusza Kwiatkowskiego będą inspiracją dla współczesnych działań na rzecz gospodarczego rozwoju naszego kraju.

Źródło: „Monitor Polski” 2002, nr 5, poz. 78
Opublikowano też w: "Archiwum Morskim Eugeniusza Kwiatkowskiego"